Vår verksamhet

Mekanisk bearbetning

Vi utför svarvning, fräsning och planslipning.

Vi tillverkar även prototyper från skiss eller ritning.

Montering

Vi tillverkar bildväxlande reklam skyltar. Vi bygger även statiska skyltar och kapslingar till bild-skärmar.

Lokaluthyrning

Råmeks fastighetsförvaltning hyr ut lokaler lämpliga för industin.

Råmek i Staffanstorp AB

Kranvägen 2

24534 STAFFANSTORP

Tel...046-253660

Fax..046-253669

info@ramek.se